Startprogram

Startprogram for innovative anskaffelser er en introduksjon til metoden for alle som er involvert i anskaffelsesprosesser enten du er leder, ansatt i en fagavdeling eller innkjøper i en offentlig virksomhet. Startprogrammet er gratis.

Last ned PDF av foilsettet til Startprogrammet med lenker til fordypning og tips. For å se forelesningsnotatene til hver foil trykker du på snakkeboblen øverst til venstre på foilene.

(Klikk på foilen for nedlasting)
skjermbilde-80-300x169
Innovativ metodikk er relevant for alle områder og alle typer anskaffelser og gir dokumenterte gevinster som lavere kostnader, bedre tjenester og miljøgevinster.

I Startprogrammet bruker vi eksempler fra over 150 gjennomførte innovative anskaffelser i kommuner, fylker og stat når vi kommer inn på tema som:
  • Anskaffelser og innovasjon som strategiske verktøy – hvordan bruke anskaffelser til å realisere virksomhetens mål og planer.
  • Legg til rette for innovative anskaffelser – tips for virksomhetsledere
  • Dialogen med markedet
  • Behovskartlegging og brukerinvolvering
  • Fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
  • Gjennomføring i praksis
Sjekk kalenderen for å se hvor og når neste Startprogram er og meld deg på.

På anskaffelser.no (Difi) finner du detaljert veiledning for gjennomføring og maler du kan bruke.
leverandorutvikling.no --01
Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo
Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen
Se kart