Om oss

Programmet oppgave er å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. Formålet er bedre og mer effektive tjenester, næringsvekst og lavere utslipp.

Nasjonalt program for leverandørutvikling er en pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser

NHO, KS, DIFI, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er programansvarlige og NHO har prosjektlederansvaret gjennom et sekretariat.

Siden starten i 2010 har programmet bistått kommunale og statlige virksomheter med over 150 innkjøp og utviklet metoden for innovative offentlige anskaffelser. Fram til 2019 skal programmet sørge for at flere offentlige virksomheter tar i bruk og innarbeider innovative anskaffelser som varig praksis.

Tre grunnleggende forutsetninger har gjort at programmet har kunnet skape disse resultatene:

  • Det likeverdige samarbeidet mellom stat, kommune og næringsliv har gitt programmet sterk legitimitet.
  • Programmet har fått lov til å løpe i front og vise vei
  • Alt har vært basert på konkrete innkjøp som stat og kommune uansett skulle gjennomføre.
Dette har gitt innovasjoner hos næringslivet, som har bidratt til å modernisere stat og kommune.
Eiere
NHO
KS
DIFI
INNOVASJON NORGE
FORSKNINGSRÅDET
Partnere i programmet
Kommunal- og moderniseringsdepartmentet
Helse- og omsorgsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Statsbygg
Forsvarsbygg
Statens Vegvesen
Nye Veier
NTNU
Sykehusinnkjøp
NAV
Bane NOR
Avinor
Skatteetaten
Helse Sør-Øst
Helsedirektoratet
Oslo kommune
Bergen kommune
Stavanger kommune
Kristiansand kommune
Bærum kommune
Trondheim kommune
Bodø kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Akershus fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Oppland fylkeskommune

Målgruppen er stat, kommuner, leverandører og bransjeforeninger, i tillegg til aktører som skal fremme innovasjon, samt utviklings-/FoU-aktører.
leverandorutvikling.no --01
Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo
Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen
Se kart