Kalender

På våre nasjonale og regionale møteplasser gjennomfører vi leverandørkonferanser og dialogaktiviteter i tilknytning til pilotprosjektene, samt fremmer innkjøps- og leverandørfaglig kompetanse.
Torsdag 6. september

Dialogmøte/workshop: Innovative anskaffelser av grønne bygg i Porsgrunn og Skien

Fra 09:30 til 15:00
Hotell Vic, Skolegata 1, Porsgrunn
Skien og Porsgrunn kommune - i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling – inviterer til dialogmøte/workshop med temaet "Innovative anskaffelser av grønne bygg i Skien og Porsgrunn"
Onsdag 19. september

Dialogmøte medisinsk avstandsoppfølging

Fra 09:00 til 15:00
Møtet gjennomføres hos Norway Health Tech, Oslo Science Park - Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, Norway
Oslo kommune har som en av i alt seks kommuner har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet og skal de neste tre årene jobbe med utprøving av utstyr og løsninger for medisinsk avstandsoppfølging. Til dette må de anskaffe fremtidsrettede løsninger.
Fredag 21. september

Startprogram for innovative anskaffelser Tromsø

Fra 11:00 til 14:00
Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6
9008 Tromsø
Nasjonalt Program for leverandørutvikling og Tromsø kommune inviterer til startprogram for innovative anskaffelser. Invitasjonen går til egne ansatte i Tromsø kommune og andre kommuner eller statlige virksomheter i regionen. Bli inspirert og få kunnskap om å ta i bruk innovative anskaffelser.
Onsdag 26. september

Dialogkonferanse sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer

Fra 08:30 til 11:00
Omsorgsbygg sine lokaler, Sommerrogata 1, 0255 Oslo.
Inngang fra Inkognitogata.
Fra Fredrikstad i øst til Drammen i vest! Flere offentlige virksomheter i Viken og Oslo går sammen om dialog med markedet på feltet sirkulær økonomi. De ønsker å få til gode løsninger for ombruk av byggematerialer.
Torsdag 27. september

Dialogmøte – innovasjonspartnerskap «Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!»

Fra 09:00 til 16:00
Oslo Rådhus
Senter for fremtidig helse (C3), Sunnaas sykehus og Oslo kommune inviterer sammen til markedsdialog med utgangspunkt i problemsstillingen "Fortsett å bli bedre etter hjerneslag!"
Anskaffelsen er et samarbeid mellom de tre aktørene. Sammen vil de etablere et eller flere innovasjonspartnerskap med leverandører for å utvikle en løsning/tjeneste for mer effektiv rehabilitering av slagpasienter. Dialogmøtet gir leverandørene mulighet til å komme med innspill til aktørene før konkurransegrunnlaget utarbeides.
Mandag 15. oktober

Nisjemulighet innen utslippsfri byggeplass: mobil batteripakke

Fra 09:00 til 11:30
Omsorgsbygg: Sommerrogata 1 (Solli plass i Oslo)
Å introdusere mobile batteripakker eller andre løsninger for å løse effektutfordringene på byggeplass fremstår som en nisjemulighet ingen har grepet ennå. Sitter du på løsningen inviteres du til dialog om hvordan dette kan realiseres.
Tirsdag 23. oktober

Bærekraftige bygg i Buskerud – fra idé til realisering

Fra 10:00 til 16:00
Kongsberg rådhus, Kirkegt.1, Kongsberg
Skal din kommune bygge ny skole, nye omsorgsboliger, nytt helsehus, ny barnehage, nytt kulturhus, ny idretts- eller svømmehall? Eller skal dere bygge ut eksisterende bygg eller rehabilitere? Vi ønsker å bidra til at kommuner i regionen får tilgang til oppdatert fag- og prosesskompetanse i anskaffelse av bærekraftige bygg, og inviterer derfor kommuner i regionen til "Bærekraftige bygg i Buskerud-fra idé til realisering" - et opplegg på 4 samlinger med oppstart nå i høst.
På samling én er temaet:
Betydning av en tydelig klima- og miljøstrategi. Hvordan planlegge en bygganskaffelse med høye klima- og miljøambisjoner?
Bærekraftige plan-, byggeprosesser og materialvalg.
Blir du med?
Torsdag 6. desember

Startprogram innovative anskaffelser under Evolve Arena 2018

Fra 12:00 til 15:00
Norges Varemesse, Messeveien 8, 2004 Lillestrøm
Under Evolve Arena 2018 inviterer vi ansatte i offentlige virksomheter til å delta på startprogram for innovative anskaffelser.

Kalenderarkiv

Innovative anskaffelser i Rogaland

04.09. 10:00
Ipark, Måltidets Hus, Stavanger

Workshop med matchmaking – Nyskapende pasientforløp

28.08. 11:30
Ipark - Måltidets Hus, Stavanger

Startprogram for statlige partnere i programmet

23.08. 11:00
NAV Sannergata 20557 Oslo

Seminar om bygging av funksjonelle helse- og omsorgsbygg i Trøndelag

23.08. 10:00
møterom Vertshuset hos Sintef Byggforsk, Høgskoleringen 7B, Trondheim

Dialogkonferanse om Longyearbyen flyteterminal – Avlyst!

23.08. 09:30
Oslo/Gardermoen, Kystverket kommer tilbake med nærmere angivelse av sted.

Markedsdialog – fremtidens digitale løsninger for barnevernet

22.08. 10:00
KS Agenda, Oslo

Leverandørkonferanse om klimasmart avfallstransport

22.08. 08:30
Næringslivets hus, Middelthunsgate 27 i Oslo

Dialogkonferanse om utvikling av nye løsninger for broer og fjordkrysning

15.08. 10:00
Quality Hotel Alexandra i Molde (Storgata 1-7)

Arendalsuka: Hva hindrer innovasjon i offentlige anskaffelser?

15.08. 08:30
MØR Biffhus Arenda alias "Næringslivets hus i Arendal"
Nedre Tyholmsvei 2
4836 Arendal

Dialogkonferanse: Nytt sykehus i Drammen – byggnær teknologi

22.06. 09:30
Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, Majorstuen, Oslo

Dialogkonferanse Nytt klinikkbygg og senter for protonterapi ved Radiumhospitalet

20.06. 09:00
Bjørvika Konferansesenter Oslo Atrium
Adresse; Dronning Eufemias gate 6, Oslo

Innspillsmøte om bruk av livssykluskostnader (LCC) i konkurranser

20.06. 09:00
Christiana Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels Plass 7, Oslo

Nettverkssamling – byggeri for fremtiden

19.06. 09:30
Splitkon, Industriveien 3, 3340 ÅMOT

Opplæringsløp om Skytjenester for innkjøpere og leverandører

19.06. 09:00
Difis kurs- og konferansesenter, Grev Wedels plass 9, Oslo

Tilbudskonferanse 1000 bygg – 10.000 muligheter

18.06. 13:00
Fana kulturhus

Robotisering- Hva er mulighetsrommet og hvordan integrere dette med eksisterende løsninger?

13.06. 10:00
DIFI' lokaler
Grev Wedels plass 9, Oslo

Startprogram for innovative anskaffelser Kristiansand

06.06. 09:00

Dialomøte utbygging av sentrumsområde i Hov

05.06. 12:00
Klinikken i Hov, Sentrumsvegen 17

Felles initiativ om infrastruktur for innkjøp av digitale læringsmidler!

05.06. 09:30
Kunnskapssenteret i Sandvika,
Otto Sverdrups plass 4,
1347 Sandvika (50 meter fra Sandvika togstasjon)

Nettverksfrokost: Hvordan selge til det offentlige?

30.05. 08:00
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Seminar om materialvalg i nytt regjeringskvartal

28.05. 10:00
Næringslivet hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo

Samling 3 i Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger

24.05. 09:30
Radisson Blu Værnes

Startskuddet går for fremtidsrettede ERP-systemer

15.05. 10:30
Dialogkonferanse: Kimen kulturhus, Sandgt. 15, Stjørdal

Startprogram Innovative anskaffelser – Telemark

Startprogram Innovative anskaffelser – Telemark
14.05. 08:30
Skagerak Arena,
Frodtjof Nansens gate 19 C,
Skien

Startprogram og innovative anskaffelser i Østfold

09.05. 08:30
Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergsvei 16, Halden

Dialogkonferanse – miljøvennlig, helhetlig og kostnadseffektiv renovasjonstjeneste

08.05. 11:30
Fylkeshuset, Hauges gate 89, Drammen

Dialogkonferanser – nyskapende pasientforløp

07.05. 10:00
Quality Hotel Fredrikstad, Nygata 2-6, 1607 Fredrikstad
Dette er den første av to dialogkonferanser. Den andre dialogkonferansen gjennomføres 24. mai på Quality Hotel Sarpsborg.

Startprogram Innovative anskaffelser – Vestfold

04.05. 08:30
Fylkeshuset i Vestfold.
Svend Foynsgt. 9, Tønsberg
Møterom: Fylkestingssalen / Skiringssalen
leverandorutvikling.no --01
Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo
Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen
Se kart